REGULAMIN

 

 1. Zajęcia Szkoły Artystycznej Musicflow odbywają się w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 9
 2. Osobą prowadzącą Szkołę Artystyczną Musicflow jest Marta Kruk – NIP: 7181875130, REGON: 221239750
 3. Dołączenie do Szkoły Artystycznej Musicflow jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej regulaminu
 4. Zajęcia w szkole pokrywają się z kalendarzem roku szkolnego. Cykle nauczania dzielą się na semestry, naukę można zacząć w dowolnym momencie. Dodatkowe kursy muzyczne są organizowane zarówno w przerwie wakacyjnej, jak i w trakcie ferii zimowych
 5. Przyjęcie do szkoły odbywa się bez wstępnych przesłuchań ale warunkiem uczęszczania na zajęcia jest słuch muzyczny oraz poczucie rytmu co zostanie ocenione na pierwszych zajęciach. Nie stosuje się systemu lekcji próbnych
 6. Czesne za każdy miesiąc należy wpłacać z góry do dnia 10-go każdego miesiąca  na rachunek bankowy Musicflow Millennium 34 1160 2202 0000 0003 3961 9114 lub blikiem na numer telefonu 503 533 006. Nie przyjmujemy gotówki. Nieobecność ucznia na zajęciach nie daje prawa do zwrotu czesnego, ani jego części. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia indywidualne lub zbiorowe, szkoła ma obowiązek zapewnić zastępstwo, w przypadku lekcji indywidualnych – nauczyciel prowadzący ma prawo odrobić lekcje w dogodnym dla ucznia terminie. Z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia nie są odrabiane, ale też nie są pobierane za to opłaty
 7. Zajęcia odwołane na mniej niż 24h bez względu na przyczynę przepadają. Odrabiamy zajęcia odwołane co najmniej dzień przed
 8. Odrabiamy zajęcia, które są odwołane z wyprzedzeniem co najmniej 24 h, ale tylko jako dodatkowe terminy , nie naruszamy ciągłości miesięcznej i nie odliczamy tych zajęć z kolejnego miesiąca
 9. Uczeń ma obowiązek co miesiąc opłacać pełny karnet miesięczny, a terminy, w których informuję szkołę o swojej nieobecności zostaną odrobione w dogodnym terminie w przeciągu całego roku szkolnego
 10. W przypadku rezygnacji ze szkoły uczeń ma obowiązek powiadomić szkołę z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Wpłacone czesne za dany okres nie jest zwracane
 11. Dla uczniów, uczęszczających regularnie na zajęcia w systemie rocznej umowy, szkoła będzie organizować dwa koncerty w roku, na półrocze i na zakończenie roku, o ile nie będzie odgórnego zakazu organizacji koncertów bądź zbiorowych spotkań
 12. W szkole Musicflow można również zakupić bony zawierające 4 lekcje do wykorzystania w przeciągu 2 miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie bon traci swoją ważność. Osoby, które nie są w stanie uczęszczać do nas regularnie, mogą korzystać z tej opcji
 13. W przypadku osób, pragnących spróbować swoich sił jednorazowo by upewnić się czy śpiew bądź nauka gry na wybranym instrumencie jest dla nich odpowiednim zajęciem, udostępniamy możliwość wykupienia pojedynczej lekcji. Za pierwszą lekcję należy dokonać opłaty 120zł minimum dzień przed ustalonym terminem – przelewem BLIK na telefon nr 503 533 006 lub przelewem bankowym na nr konta Millennium Bank Musicflow 34 1160 2202 0000 0003 3961 9114 . W treści przelewu należy PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, INSTRUMENT.  W przypadku braku zaksięgowanej płatności przed terminem lekcji, bądź nie okazania potwierdzenia przelewu, zostanie ona odwołana. Po pierwszej lekcji, jeśli uczeń zdecyduję się na dalszą naukę , może wykupić pakiet miesięczny i dołączyć do systemu rocznej umowy albo jeśli nie zdecyduje się na system roczny, może wykupować pojedyncze lekcje, płatne z góry bądź bony o ważności 2 miesięcy
 14. Szkoła zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nauczyciela prowadzącego oraz do ewentualnej zmiany pedagoga w trakcie roku szkolnego
 15. Oferta Nagrania studyjnego demo jest skierowana wyłącznie dla uczniów naszej szkoły i odbywa się albo w ramach lekcji, czyli wykupionego pakietu albo w umówionym dodatkowym terminie według cennika obowiązującego na naszej stronie internetowej
 16. Dopuszcza się zmiany w regulaminie oraz cenniku o czym szkoła ma obowiązek poinformować ucznia w wyprzedzeniem
 17. Nie bierzemy odpowiedzialności za niefortunne, nieszczęśliwe wypadki uczniów, przebywających w naszej szkole i na jej terenie
 18. Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły znajdują się na stronie internetowej: www.musicflow.com.pl