REGULAMIN

 1. Zajęcia Szkoły Artystycznej Musicflow odbywają się w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 9.
 2. Założycielką oraz osobą decyzyjną Szkoły Artystycznej Musicflow jest Marta Kruk.
 3. Marka Musicflow działa obecnie pod szyldem firmy Studiokod Michał Szulta, NIP 957 071 04 53.
 4. Dołączenie do Szkoły Artystycznej Musicflow jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej regulaminu.
 5. Zajęcia w szkole pokrywają się z kalendarzem roku szkolnego. Cykle nauczania dzielą się na semestry, naukę można zacząć w dowolnym momencie. Dodatkowe kursy muzyczne są organizowane zarówno w przerwie wakacyjnej, jak i w trakcie ferii zimowych.
 6. Przyjęcie do szkoły odbywa się bez wstępnych przesłuchań, ale warunkiem uczęszczania na zajęcia jest słuch muzyczny oraz poczucie rytmu co zostanie ocenione na pierwszych zajęciach. Nie stosuje się systemu lekcji próbnych.
 7. Płatność za pełne karnety, czyli za 4 zajęcia odbywa się wyłącznie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca dla uczniów, dla których zarezerwowany jest stały termin zajęć. Po tym terminie obowiązuje wyłącznie opłata za pojedyncze zajęcia. Nowi uczniowie bądź uczniowie uczęszczający niesystematycznie mają możliwość wykupienia pełnego karnetu w dowolnym dniu miesiąca, ale ich obowiązkiem jest umówienie się na 4 zajęcia do końca danego miesiąca, ponieważ wraz z nowym miesiącem karnet traci swoją ważność. Nieobecność ucznia na zajęciach nie daje prawa do zwrotu opłaty, ani jej części. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia indywidualne lub zbiorowe, szkoła ma obowiązek zapewnić zastępstwo, w przypadku lekcji indywidualnych – nauczyciel prowadzący ma prawo odrobić lekcje w dogodnym dla ucznia terminie. Z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia nie są odrabiane, ale też nie są pobierane za to opłaty.
 8. Zajęcia odwołane na mniej niż 24h bez względu na przyczynę przepadają. Odrabiamy zajęcia odwołane co najmniej dzień przed.
 9. Odrabiamy zajęcia, które są odwołane z wyprzedzeniem co najmniej 24 h, ale tylko jako dodatkowe terminy, nie naruszamy ciągłości miesięcznej i nie odliczamy tych zajęć z karnetu kolejnego miesiąca.
 10. Uczeń uczęszczający w trybie regularnym , ma obowiązek co miesiąc opłacać pełny karnet miesięczny, który traci swoją ważność z kolejnym miesiącem. Terminy, w których uczeń informuje szkołę o swojej nieobecności zostaną odrobione w dogodnym terminie w przeciągu całego roku szkolnego do czerwca danego roku. Nie odrobione zajęcia po tym terminie przepadają. Jeśli nowy uczeń nie umawia się na zajęcia, mimo iż wykupił pełny karnet, wraz z końcem miesiąca karnet staje się nieważny i należy kupić nowy karnet.
 11. Każdy uczeń bez względu na swojego nauczyciela prowadzącego oraz ewentualny stały termin zajęć, może się także umawiać na zajęcia do innych nauczycieli Musicflow według dopasowanej dyspozycyjności od poniedziałku do soboty tak aby  odrobić zajęcia bądź nie zmarnować karnetu.
 12. W przypadku rezygnacji ze szkoły uczeń, który uczęszcza w trybie regularnym ma obowiązek powiadomić szkołę z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Wpłacone czesne za dany okres nie jest zwracane a zajęcia, które zostały do odrobienia muszą zostać odrobione do końca miesiąca , w którym nastąpiła rezygnacja. Po tym terminie nieodrobione zajęcia przepadają. 
 13. Dla uczniów, uczęszczających regularnie na zajęcia oraz przygotowanych do występu, szkoła będzie organizować minimum dwa koncerty w roku, na półrocze i na zakończenie roku, o ile nie będzie odgórnego zakazu organizacji koncertów bądź zbiorowych spotkań.
 14. Ze względu na czas i koszty organizacji koncertów, termin koncertu zaliczamy na poczet jednych zajęć z karnetu miesięcznego ucznia w grudniu i czerwcu.
 15. W szkole Musicflow można również zakupić karnety zawierające 2 lekcje do wykorzystania w przeciągu danego miesiąca. Karnet taki jest płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca i jest to koszt dwóch pojedynczych lekcji. Każdy nowy miesiąc kasuje ważność karnetu i trzeba zakupić nowy. W tym przypadku nie dajemy gwarancji stałego terminu ani instruktora.
 16. W przypadku osób, pragnących spróbować swoich sił jednorazowo by upewnić się czy śpiew bądź nauka gry na wybranym instrumencie jest dla nich odpowiednim zajęciem, udostępniamy możliwość wykupienia pojedynczej lekcji. Za pierwszą lekcję należy dokonać opłaty minimum dzień przed ustalonym terminem. Po pierwszej lekcji, jeśli uczeń zdecyduje się na dalszą naukę,  może zakupić pełny karnet wtedy ma do wykorzystania 4 lekcje w miesiącu, w którym zakupił karnet bądź jeśli proponujemy stały termin raz w tyg. to wtedy uczeń wykupuje wielokrotność pojedynczych lekcji jakie zostały w danym miesiącu ale jako jednorazową opłatę. Pierwsza lekcja nie jest odliczana od pełnego karnetu. 
 17. Szkoła zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nauczyciela prowadzącego oraz do ewentualnej zmiany pedagoga w trakcie roku szkolnego.
 18. Oferta Nagrania studyjnego demo jest skierowana wyłącznie dla uczniów naszej szkoły i odbywa się albo w ramach lekcji, czyli wykupionego pakietu albo w umówionym dodatkowym terminie według cennika obowiązującego na naszej stronie internetowej.
 19. Cennik może ulec zmianie o czym szkoła ma obowiązek poinformować ucznia z wyprzedzeniem. Regulamin może ulegać drobnym korektom dlatego uczeń jest zobligowany aby raz na kwartał kontrolnie odwiedził naszą zakładkę z aktualnym regulaminem i się od niego stosował.
 20. Nie bierzemy odpowiedzialności za niefortunne, nieszczęśliwe wypadki uczniów, przebywających w naszej szkole i na jej terenie.
 21. Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły znajdują się na stronie internetowej: www.musicflow.com.pl.