Nauka śpiewu – różne style

 

Oferujemy:

  • śpiew rozrywkowy ( jazz, pop, rock, hip-hop, rap )
  • śpiew klasyczny (opera, musical, piosenka aktorska)

Na zajęciach wokalnych uczymy prawidłowej emisji głosu, techniki wokalnej, połączonej z interpretacją piosenki i elementami improwizacji, a także pracy z mikrofonem.

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą między innymi: prawidłowy oddech, dykcję, intonację, prawidłową emisję, artykulację, techniki wokalne różnych stylów muzycznych. Wykonują także ćwiczenia interpretacyjne, ćwiczą zachowania sceniczne i wystąpienia publiczne.