Nauka śpiewu i emisji głosu

Nauka śpiewu Na zajęciach wokalnych uczymy prawidłowej emisji głosu, techniki wokalnej, połączonej z interpretacją piosenki i elementami improwizacji, a także pracy z mikrofonem. W trakcie zajęć uczniowie ćwiczą między innymi: prawidłowy oddech, dykcję, intonację, prawidłową emisję, artykulację, techniki wokalne różnych stylów muzycznych. Lekcja śpiewu to także ćwiczenia dotyczące interpretacji, zachowania Read more…